Chủ nhật, 22/09/2019

HOTLINE  0908.274 226 

- Quy mô của dự án : * Tổng diện tích quy hoạch : 3.366 m² * Công suất thiết kế : 30 căn hộ (độ cao 01 trệt + 01 lững + 04 tầng) * Dân số dự kiến : từ 150 đến 180 người. (bình quân 5 – 6 người / hộ) * Tổng vốn đầu tư : 71,5 tỷ VND * Nguồn vốn đầu tư : - Vốn chủ sở hữu : 30% - Vốn vay các tổ chức tín dụng : 70%

- Quy mô của dự án :
* Tổng diện tích quy hoạch : 3.366 m²
* Công suất thiết kế : 30 căn hộ (độ cao 01 trệt + 01 lững + 04 tầng)
* Dân số dự kiến : từ 150 đến 180 người. (bình quân 5 – 6 người / hộ)
* Tổng vốn đầu tư : 71,5 tỷ VND
* Nguồn vốn đầu tư : - Vốn chủ sở hữu : 30%
- Vốn vay các tổ chức tín dụng : 70%

Giới thiệu các mẫu nhà chào bán trong KDC Minh Châu

Giới thiệu các mẫu nhà chào bán trong KDC Minh Châu

Giới thiệu các mẫu nhà chào bán trong KDC Minh Châu
Lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà KDC Minh Châu

Lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà KDC Minh Châu

Sau thời gian Công ty Minh Châu thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở cho khách hàng. Đến chiều ngày 16 tháng 04 năm 2010 Lễ tra...