Chủ nhật, 22/09/2019

HOTLINE  0908.274 226 

Thực hiện đúng lời hứa ”gỡ khó” cho gói 30.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 18 sửa đổi một số quy định trước đây. Thử điểm qua, ai sẽ tiếp cận được gói vay này?

Thực hiện đúng lời hứa "gỡ khó" cho gói 30.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 18 sửa đổi một số quy định trước đây. Thử điểm qua, ai sẽ tiếp cận được gói vay này?

Nguồn: Công ty TNHH XD & TM Minh Châu