Thứ bảy, 20/07/2019

HOTLINE  0908.274 226 

Theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp phát triển BĐS, từ tâm lý chờ đợi, nhiều khách hàng đã chuyển sang tìm kiếm những dự án phù hợp, mức giá phải chăng để mua

Theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp phát triển BĐS, từ tâm lý chờ đợi, nhiều khách hàng đã chuyển sang tìm kiếm những dự án phù hợp, mức giá phải chăng để mua

Nguồn: Công ty TNHH XD & TM Minh Châu