Chủ nhật, 22/09/2019

HOTLINE  0908.274 226 

Tháng 10 năm 2010, Lãnh đạo Công ty TNHH XD & TM Minh Châu kết hợp với Đài truyền thanh Thành phố Sóc Trăng đầu tư hệ thống loa phát thanh trải đều trong khu vực Khu dân cư Minh Châu, ngoài tiếp chuyển sóng phát thanh của Đài truyền thanh thành phố Sóc Trăng để bà con sống trong khu dân cư Minh Châu tiếp cận tin tức thời sự hàng ngày

Tháng 10 năm 2010, Lãnh đạo Công ty TNHH XD & TM Minh Châu kết hợp với Đài truyền thanh Thành phố Sóc Trăng đầu tư hệ thống loa phát thanh trải đều trong khu vực Khu dân cư Minh Châu, ngoài tiếp chuyển sóng phát thanh của Đài truyền thanh thành phố Sóc Trăng để bà con sống trong khu dân cư Minh Châu tiếp cận tin tức thời sự hàng ngày

Nguồn: Công ty TNHH XD & TM Minh Châu