Thứ bảy, 20/07/2019

HOTLINE  0908.274 226 

UBND tỉnh: Họp rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư

12/09/2014

Đề án quy hoạch xây dựng TP Sóc Trăng đến năm 2030 và tầm nhìn

12/09/2014

Tổng quan về Thành phố Sóc Trăng

12/09/2014