Thứ bảy, 20/07/2019

HOTLINE  0908.274 226 

Sáng 11/01, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Thành Nghiệp chủ trì cuộc họp nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH - ĐT) báo cáo việc rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành hữu quan tỉnh cùng dự

Sáng 11/01, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Thành Nghiệp chủ trì cuộc họp nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH - ĐT) báo cáo việc rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành hữu quan tỉnh cùng dự.

Nguồn: Công ty TNHH XD & TM Minh Châu